Değerlendirme Dışı Oyunlar

Sezon başında değerlendirmeye katılmaya çağrı yaptığımız tiyatrolardan gelen yanıtlara göre, ya da doğrudan başvuru yapan tiyatroların oyunları Dirklerarası Seyirci Ödülleri programına alınmaktadır. Yanıt vermeyen, künye ve program göndermeyen, yeterli kontenjan ayırmayan ve bizim ve/veya diğer ödül sistemlerine de katılmayı reddeden (kabul etmeyen) Tiyatroların oyunları değerlendirme programına alınmamaktadır.   Çocuk Oyunlarında Direklerarası Seyircilerinin Çocuk Oyunları Bildirisinde […]