ZİRVE ANLAYIŞIMIZ

Tiyatro Zirvesi Yaklaşımı

Amaç

Tiyatro Zirvesi Yaklaşımı, mesleğinin profesyonellerini bir araya getirmek, yeni yetenekleri ustalarıyla tanıştırmak, tiyatro sanatına dair yenilikçi yaklaşımları olan özgür düşünceli sanatçılara fikirlerini sunma ve onları gerçekleştirebilme ortamı yaratabilmek, tiyatro alanında dünyada ortaya çıkan yeni düşünceleri, akımları ve sistemleri uygulamalı ve teorik  olarak katılımcılarla paylaşmak.

Kapsam

Tiyatro Zirvesi Yaklaşımı: Yönetmenlik, Oyunculuk alanında son gelişmelerle, seyirci beklentilerinin tartışılacağı Sanat (Art) Yönetimi konusunda da ortaya çıkan bilgi, gözlem ve deneyimleri; özel seçilmiş gruplarla paylaşmak üzere yukarıda tanımı yapılan konuların yetkin kişileriyle ustalık sınıfları kurularak, Genç ve Alaylı Tiyatrocuların yoğun bulunduğu yörelerde yapılması öngörülen atölyelerin gerçekleştirilmesidir. (Master Class/Workshop/ Atölye/Seminerler). Ayrıca 3-8 yaş gurubu çocukların Çocuk Tiyatrosundan beklentileri de Seminerlerin konusu olacaktır.

Takvim

Etkinlikler, tespit edilecek yer, zaman ve mekanlarda Ekim-Mayıs ayları arasında düzenlenecektir.

 

Mekân

Atölye çalışmalarının yapılacağı 25-30 kişilik salonlar ile gün sonu toplu değerlendirmelerin ve Seminerlerin yapılacağı 100 kişilik bir salon.

Süre

Konuların içeriğine ve kapsamına göre toplantılar 2-4 gün sürebilir. Toplantılar her gün 2 bölümde 2 şer saatlik sürelerle yapılır. Gün sonunda katılımcılarla toplu değerlendirme toplantısı düzenlenir.

Eğitim/Sunum Verecekler

Yukarıda tanımı verilen konulardaki yetkin kişiler.

Katılımcılar

Tiyatro Eğitimi almış tiyatrocular. Usta Çırak ilişkisi ile yetişmiş tiyatrocular. “İşten Sonra” tiyatro yapan gönüllü tiyatrocular.

Çıktı

Bu buluşmanın çıktıları kısa vadede mevcut ve yeni yaklaşımların Türk tiyatrosu profesyonelleri tarafından meslektaşlarına ve yetişmekte olan tiyatrocularına anlatılması ile bakış açılarının genişlemesi ve üretimin farklı tarzlara da yansıması, uzun vadede üretilen eserlerin evrenselleşebilmesi, yeni tiyatro kuramcıları, oyuncuları, yönetmenleri ortaya çıkarabilmesi