Deklarasyon

 

“Sanat iltifat gördüğü toplumlarda gelişir.”

 “Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder.”   İbn-i Sina

 “Marifet İltifata Tâbidir.”

 

 

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ

 

Direklerarası Seyirci Ödülleri, seçici kurul üyelerinin, Türkiye ve KKTC’de sahne açan tiyatroların sezon oyunlarında başarılı buldukları sanatçıları, halk jürisi  (seyirci)  olgusu ile değerlendirdikleri bir ödül sistemidir. Teşvik amaçlıdır.

2001 sezonunda başlayan bu “seyir, değerlendirme ve ödüllendirme” programı, 2007’den itibaren İstanbul dışındaki tiyatroları, 2010’dan itibaren KKTC tiyatrolarını,  2014 yılından itibaren de yurt dışındaki tiyatroları (takip edilebildiği ölçüde) kapsamaktadır.

Çocuk oyunlarının değerlendirmeleri 2012 yılından beri “Çocuk Oyunları Bildirisindeki” kriterlere uyularak yapılmaktadır.

Direklerarası seçici kurul üyeleri, sezon oyunlarını performans ve tasarım kategorilerinde değerlendirirken seyir sırasında aldıkları haz duygusunu ölçüt alırlar ve değerlendirmelerini de eleştirel olmayan seyirci bakış açısıyla yaparlar.

Bölgelerine göre “başarılı” olarak ödüle layık görülen tiyatrolar, oyuncu ve tasarımcılar açıklanarak ödülleri kendilerine törenle takdim edilir.

Ödüle aday oyunlar değerlendirilirken oylamalar sadece oyunu seyreden seçici kurul üyeleri arasında yapılır.

Diğer tiyatro ödülleri, genel olarak sanat kurumları, ticari kuruluşlar ve aileler tarafından verilmektedir. Bu tiyatro ödüllerinin ortak özelliği jüri yapılarını aile bireyleri, eleştirmenler,  öğretim üyeleri ve tiyatro sanatçılarının oluşturmasıdır.

“Halk jürisi” ya da “Seyirci” olgusu ile oyunları değerlendirme ve ödüllendirme sistemi Türkiye’de ilk ve tek kurum olarak “Direklerarası Seyircileri” tarafından başlatılmıştır ve hâlihazırda da uygulanmaktadır.

Direklerarası seçici kurul üyeleri, sahne sanatları ile doğrudan emek, eğitim ve ticari ilişki içinde bulunmayan, tiyatroyu seven, irdeleyen, talep eden değişik yaş ve meslek guruplarından oluşan “tiyatro tutkunlarıdır”.

 

 

Direklerarası Seyircilerinin Çocuk Oyunları Bildirisi

 

 

Çocuğun bedensel, duygusal ve düşünsel özelliklerine göre hazırlanan, çocuğun düş gücüne hizmet eden, çocukları ilgilendiren konuları çocuk gözüyle işleyip tiyatronun anlatım olanaklarıyla [dekor, kostüm, oyunculuk, müzik, dans] çocuklara sunulan etkinliğe ve çocukların yaşlarına göre seyir olanağı sağlamış mekânlara “çocuk tiyatrosu” diyoruz.

Önceliğimiz; “tiyatro seyretme alışkanlığı” nı çocuklarımıza verilebilmektir.

Sunulan kifayetsiz oyunlarla, yetersiz mekânlarda “yarının seyircisi” olan çocuklar; tiyatrodan, sanattan ve sosyalleşmeden uzaklaşabilmektedir.

Talep ettiğimiz “Sertifikalı Çocuk Tiyatrolarının” oluşması ve “Formasyonları Yetersiz Çocuk Tiyatrolarının” sistem dışında kalmasının  ilk adımını sağlayacak, çocuk  projelerinde pedagog ve psikolog onayının aranacağı yönetmelik değişikliği Aralık 2018 de RG de yayınladı.

Çocuklar, oyunları oyuncularla bütünleşerek seyrederler. Seyredeceği oyunu kendisi seçemeyen çocuk için “Oyunu kim seçiyor?” sorusunun muhataplarına (aileye, öğretmene ve okul yöneticilerine) oyun önermeleri ve oyun kabulleri sürecinde, grupların çocuk tiyatrosu alanında uzmanlaşma ve pedagojik yapılanma süreçlerini sorgulama sorumluluğu getiriyor.

Direklerarası Ödüllerinde “Yapım” kategorisi altında ödüllendirilen çocuk oyunları; tecrübeli oyuncular tarafından sahnelen, didaktik olmayan, çocuğun, yaratıcılığını ve yeteneklerini öne çıkartan, ufuk açan, çocuğun düş gücünün ve keşfedici ruhunun gelişmesine yardımcı olma kriterleri ile değerlendirilmektedir.