Direklerarası Seyirci Platformunun Çocuk Tiyatrosunda beklentileri

 

 Hedefinde çocukların ve gençlerin olduğu kitleyi “üst kültüre taşıyacak” entelektüel bir emele, estetik ve avangart bir tutuma sahip; eksikliğinden ve yetersizliğinden yakınılan konularda da kapsayıcı bir tiyatro anlayışı ile yenilikçi bir yapılanma sunacak, konunun merkezinde insanın olduğu normda, çocuğa, ergene, gençlere yani insana Çağdaş Değerlerle (*) yaklaşan özgün oyun metinleri.

Ayrıca Objelerden, otobiyografik deneyimlerden ve/veya yaşanmış hikâyelerden çıkarılan şartsız temaların kullanıldığı, yine eski metinlerin de yeniden yorumlanarak, günümüz sistematiğinde oluşan başkalaşımlarla çözümlendiği oyun metinleri,

(*)İnsan Hakları, Eşitlik, Özgürlük, Demokrasi, Hukuk, Bireyselleşme, Bilimin Üstünlüğü, İletişim, Çevre

                                                          

        ÇOCUK OYUNLARININ  DEĞERLENDİRME  KRİTERLERİ                         

 

                        (*)        Tecrübeli Oyuncularla oynanan,                                                            

                        (*)        Didaktik olmayan ama çocuğun birikimlerine katkı yapan,                                                                

                        (*)        (Çocuğun) yeteneklerini, yaratıcılığını öne çıkartan,                                                              

                       (*)        Ufuk açıcı, düş gücünün ve keşfedici ruhun gelişmesine yardımcı olacak,                                                                     

                        (*)        (ve Çocuğun) içinde yaşanası bir dünya düşünü kurabildiği OYUNLAR                                                               

 

                        TASARIMLAR                                                                                

 

                        (*)        Oyun Mekanlarının yaş gruplarına uygun şeçimi                                                                   

                        (*)        Text temalarının, yaşamdan alınmış, özgün ve dramatik olması                                            

                        (*)        Replikler                                                                  

                        (*)        Abartılı olmayan kostümler                                                                      

                        (*)        “Açık Biçim” sahneleme                                                              

                        (*)        Sahnede Canlı Müzük                                                                 

                        (*)       Koreografi                                                               

 

                        Yukarıdaki kriterlerin en az 9’una uygunluk gösteren oyunlar değerlendirmeye alınacaktır.