Direklerarası Seyirci Platformunun Çocuk Tiyatrosundan bekledikleri

 

Seyredende “yaşanası bir dünya düşü ile dünyalıyım olgusunu” hissettirecek, devletin siyasi ekonomik, kültürel yapısına güvenle dayanabileceği, eğitimini seçerken her türlü olumsuzluğu,yetersizliği değiştirebileceği ortamları ve olanakları bulabileceği düşüncesini sunan; hedefinde çocukların, ergenlerin ve gençlerin olduğu, oyun metinlerinin ve kurgusunun seyredenlerin birikimlerine katkı yapacağı, yönlendirmeyen ama ufuk açan; bu alanda sürdürülebilir, kapsayıcı bir paradigma değişikliği getiren bir çocuk tiyatrosu modeli.

 Ayni kitleyi “üst kültüre taşıyacak” entelektüel bir emele, estetik ve avangart bir tutuma sahip; eksikliğinden ve yetersizliğinden yakınılan konularda da kapsayıcı bir tiyatro anlayışı ile yenilikçi bir yapılanma sunacak, merkezinde insanın olduğu normda, çocuğa, ergene, gençlere “Çağdaş Değerlerle” (*) yaklaşan özgün oyun metinleri.

Ayrıca Objelerden, otobiyografik deneyimlerden ve/veya yaşanmış hikâyelerden çıkarılan şartsız temaların kullanıldığı, yine eski metinlerin de yeniden yorumlanarak, günümüz sistematiğinde oluşan başkalaşımlarla çözümlendiği oyun metinleri ile bir tiyatro sunumu.

 (*)İnsan Hakları, Eşitlik, Özgürlük, Demokrasi, Hukuk, Bireyselleşme, Bilimin Üstünlüğü, İletişim, Çevre

       

 

              ÇOCUK OYUNLARININ  DEĞERLENDİRME  KRİTERLERİ                         

 

                        (*)        Tecrübeli Oyuncularla oynanan,                                                            

                        (*)        Didaktik olmayan ama çocuğun birikimlerine katkı yapan,                                                                

                        (*)        Seyredenlerin yeteneklerini, yaratıcılığını öne çıkartan,                                                              

                       (*)        Ufuk açan, düş gücünün ve keşfedici ruhun gelişmesine yardımcı olacak,                                                                     

                        (*)        ve seyredenlerin içinde yaşanası bir dünya düşünü kurabildiği OYUNLAR.                                                  

                         Ayrıca;                                        

                        (*)        Oyun Mekanlarının yaş gruplarına uygun seçilmesi                                                                   

                        (*)        Text temalarının, yaşamdan alınmış, özgün ve dramatik olması                                            

                        (*)        Replikler                                                                  

                        (*)        Abartılı olmayan kostümler                                                                                                                                       

                        (*)        Sahnede Canlı Müzik                                                               

                        (*)       Koreografi  

                        değerlendirmelerde dikkate alınacak