Direklerarası Seyirci Platformunun

Çocuk Oyunlarına Bakış Açısı

Konservatuar ve Yüksek Eğitim Kurumlarımızda Çocuk Tiyatrosu/Oyunculuğu konusunda bölümler bulunmamaktadır. Ayrıca çocukların yaş gurubuna göre yazılmayan, masallardan devşirme, uyarlama, masa başında yazılmış Çocuk Oyun Metinleri; teknolojinin olanaklarında sınırsız yararlanan günümüz çocukları için yetersiz kalmaktadır.

Direklerarası Seyircileri, 2011 den beri; kendi geliştirmiş oldukları kriterlere uyan; Deneyimli Oyuncular tarafından sahnelenmiş, Didaktik olmayan, çocuğun Düş Gücünün, Keşfedici Ruhunun ve Bireyselleşmesinin gelişmesine yardımcı olacak Ufuk Açıcı oyunları YAPIM olarak değerlendirip ortaya çıkartmaya çalışmaktadırlar.

 

        ÇOCUK OYUNLARININ  DEĞERLENDİRME  KRİTERLERİ                         

 

                        (*)        Tecrübeli Oyuncularla oynanan,                                                            

                        (*)        Didaktik olmayan ama çocuğun birikimlerine katkı yapan,                                                                

                        (*)        (Çocuğun) yeteneklerini, yaratıcılığını öne çıkartan,                                                              

                       (*)        Ufuk açıcı, düş gücünün ve keşfedici ruhun gelişmesine yardımcı olacak,                                                                     

                        (*)        (ve Çocuğun) içinde yaşanası bir dünya düşünü kurabildiği OYUNLAR                                                               

 

                        TASARIMLAR                                                                                

 

                        (*)        Oyun Mekanlarının yaş gruplarına uygun şeçimi                                                                   

                        (*)        Text temalarının, yaşamdan alınmış, özgün ve dramatik olması                                            

                        (*)        Replikler                                                                  

                        (*)        Abartılı olmayan kostümler                                                                      

                        (*)        “Açık Biçim” sahneleme                                                              

                        (*)        Sahnede Canlı Müzük                                                                 

                        (*)       Koreografi                                                               

 

                        Yukarıdaki kriterlerin en az 9’una uygunluk gösteren oyunlar değerlendirmeye alınır.

 

Oyun Metinleri için gözettiğimiz normlar

Oyun metinleri, konunun merkezinde insanın olacağı normda, çocuğa, ergene, gençlere yani insana maximal hümanizm (insancılık) ilkesi ile yaklaşan metinlerdir.

Objelerden, otobiyografik deneyimlerden ve/veya yaşanmış hikâyelerden çıkarılan şartsız temaların kullanılacağı, yine eski metin temalarının yorumlanarak, günümüz sistematiğinde oluşan başkalaşımlarla yeniden çözümlenen özgün oyun metinleri kullanılmasıdır.