Deklarasyon

 

“Sanat iltifat gördüğü toplumlarda gelişir.”

 “Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder.”   İbn-i Sina

 “Marifet İltifata Tâbidir.”

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ

DEKLARASYONU

Direklerarası Seyirci Ödülleri, seçici kurul üyelerinin, Türkiye ve KKTC’de sahne açan tiyatroların sezon oyunlarında başarılı buldukları sanatçıları, halk jürisi  (seyirci)  olgusu ile değerlendirdikleri bir ödül sistemidir. Teşvik amaçlıdır.

2001 sezonunda başlayan bu “seyir, değerlendirme ve ödüllendirme” programı, 2007’den itibaren İstanbul dışındaki tiyatroları, 2010’dan itibaren KKTC tiyatrolarını,  2014 yılından itibaren de yurt dışındaki tiyatroları (takip edilebildiği ölçüde) kapsamaktadır.

Çocuk oyunlarının değerlendirmeleri 2012 yılından beri “ Direklerarası Çocuk Oyunları Bildirisindeki” kriterlere uyularak yapılmaktadır.

Direklerarası seçici kurul üyeleri, sezon oyunlarını performans ve tasarım kategorilerinde değerlendirirken seyir sırasında aldıkları haz duygusunu ölçü olarak alırlar ve değerlendirmelerini de eleştirel olmayan seyirci bakış açısıyla yaparlar.

Bölgelerine göre “başarılı” olarak ödüle layık görülen tiyatrolar, oyuncu ve tasarımcılar açıklanarak ödülleri kendilerine törenle takdim edilir.

Ödüle aday oyunlar değerlendirilirken oylamalar sadece oyunu seyreden seçici kurul üyeleri arasında yapılır.

Diğer tiyatro ödülleri, genel olarak sanat kurumları, ticari kuruluşlar ve aileler tarafından verilmektedir. Bu tiyatro ödüllerinin ortak özelliği jüri üyelerinin aile bireyleri, eleştirmenler,  öğretim üyeleri ve tiyatro sanatçılarından oluşmasıdır.

“Halk jürisi” ya da “Seyirci” olgusu ile oyunları değerlendirme ve ödüllendirme sistemi Türkiye’de ilk ve tek kurum olarak “Direklerarası Seyircileri” tarafından başlatılmıştır ve halen de uygulanmaktadır.

Direklerarası seçici kurul üyeleri, sahne sanatları ile doğrudan emek, eğitim ve ticari ilişki içinde bulunmayan, tiyatroyu seven, irdeleyen, talep eden değişik yaş ve meslek guruplarından oluşan “tiyatro tutkunlarıdır”.

DİREKLERARASI SEYİRCİLERİ

ÇOCUK OYUNLARI İLE İLGİLİ BİLDİRGESİ

Çocuğun bedensel, duygusal ve düşünsel özelliklerine göre hazırlanan, çocuğun düş gücüne hizmet eden, çocukları ilgilendiren konuları çocuk gözüyle işleyip tiyatronun anlatım olanaklarıyla (dekor, kostüm, oyunculuk, müzik, dans) çocuklara sunulan etkinliğe ve çocukların yaşlarına göre seyir olanağı sağlamış mekânlara “Çocuk Tiyatrosu” diyoruz.

Önceliğimiz; “tiyatro seyretme alışkanlığı” nı çocuklarımıza verebilmektir.

Sunulan yetersiz oyunlarla, yetersiz mekânlarda “yarının seyircisi” olan çocuklar; tiyatrodan, sanattan ve sosyalleşmeden uzaklaşmaktadır.

Talebimiz “Sertifikalı Çocuk Tiyatrolarının” oluşması ve “Formasyonları Yetersiz Çocuk Tiyatrolarının” sistem dışında kalmasıdır. Bu talebimizi  sağlayacak çocuk projelerinde pedagog ve psikolog onayının aranacağı yönetmelik değişikliği Aralık 2018 de RG de yayınladı.

Çocuklar, oyunları oyuncularla bütünleşerek seyrederler. Seyredeceği oyunu kendisi seçemeyen çocuk için “Oyunu kim seçiyor?” sorusunun muhataplarına (aileye, öğretmene ve okul yöneticilerine) oyun önermeleri ve oyun kabulleri sürecinde, grupların çocuk tiyatrosu alanında uzmanlaşma ve pedagojik yapılanma süreçlerini sorgulama sorumluluğu getiriyor.

Direklerarası Çocuk Ödüllerinde “Yapım” kategorisi altında ödüllendirilen çocuk oyunları; tecrübeli oyuncular tarafından sahnelenmiş, didaktik olmayan ama birikimlerini yenileyen, çocuğun yaratıcılığını ve yeteneklerini öne çıkarma, ufuk açma, düş gücünün ve keşfedici ruhunun gelişmesine yardımcı olma kriterleri ile değerlendirilmektedir.