Tiyatroya Bakış Açımız

  • By Ömer Şahinbaş
  • 26/12/2022

“Direklerarası Seyircileri Ödülleri”   bir Oscar Ödülü değildir.   Görev, Fark ettiğimiz  “Fark Yaratanları”, “Farkındalık Yaratmak” üzere toplumun ilgilenen kesimleri ile paylaşmaktır.   “Değer” üzerine değil “Yarar” üzerine...