Tiyatroya Bakış Açımız

“Direklerarası Seyircileri Ödülleri”   bir Oscar Ödülü değildir.

 

Görev, Fark ettiğimiz  “Fark Yaratanları”, “Farkındalık Yaratmak” üzere toplumun ilgilenen kesimleri ile paylaşmaktır.

 

“Değer” üzerine değil “Yarar” üzerine kurulu bir teşvik sistemidir.

 

Direklerarası seyircileri ödül programı kapsamında bir tiyatro oyununu değerlendirirken aşağıda açılımları yapılan kategoriler üzerinden çalışmalarını yaparlar. Seyir sırasında başarının değerlendirme ölçütünü de bu kategoriler arasında/içinde ararlar.

 

Direklerarası seyircilerinin oyunları değerlendirme kriteri, oyundan aldıkları haz duygusunun (katarsis) sorgulanmasıdır. Eleştirel olmayan bakış açısı ile her kategori için seyredilen oyunu sorgulamaları kendilerini sonuca götürür.

 

Seçici Kurul Üyelerinin başarılı gördükleri adaylar sezon sonu karar toplantısında oyunu seyredenler arasında yapılan eleme ardından yapılan oylama sonucunda tespit edilerek açıklanır.

 

Türkiye’de yerleşik Tiyatro Ödül Sistemine Direklerarası Ödülleri ile birlikte dünyada uygulanan yeni kategoriler de yansıdı. Bunlar değerlendirmeleri çeşitlendirdiği gibi somutlaştırdı da.

 

Direklerarası Seyircileri tarafından Tiyatro Ödül Sistemimize kazandırılan yeni kategori ve yine Direklerarası Seyircileri tarafından ödüllendirmelerinde kullanılan kavramların açıklamalarını bölümlerin içinde bulacaksınız