Değerlendirme Kriterleri

Prodüksiyon

Öz tarifi oyunun sahneye konulmasında, oyun metni, dramaturgi, yönetmen, oyucu ve diğer tasarım kategorileri arasında, uygulamada gözlemlenen uyum ve bütünlüktür.

 

Müzikal / Müzikli Oyun

Kendine özgü bir olay örgüsü olan, müzik, dans ve diyalogların olaylarla bütünleştiği duygusal ve eğlendirici sahne  gösterisi. Prodüksiyonda aranan kategoriler arasındaki uyum ve bütünlük, müzikal yapımlarda da ayni şekilde aranır ancak bu kategoride kullanılan müziklerin özgünlüğü, koreografinin oyun müzikleri ile uyumu değerlendirmeye etki eder.

 

Tek Kişilik Prodüksiyon

Tiyatro sanatının tüm gerekliliklerini bünyesinde toplamış olmak koşuluyla, bir tek oyuncu ile oynanan ve bu amaçla yazılmış olan oyundur. Çok oyunculu oyunlar da yönetmen tema değişmeden yeniden sahneye aktarılabilmektedir. Bu tür oyunlarda odaklanma oyuncuya olduğu için tasarım ve sahne arkası çabaları göz ardı etmemek için Direklerarası Seyircileri bu türü tek kişilik oyun olarak değil, Tek Kişilik Prodüksiyon kategorisinde değerlendirmekte, oyunculuk performansını değerlendirmeye almamaktadır.

 

Özgün Yeni Oyun

Özellikle hitap ettiği kuşak için; konusu ve sahnelenmesi özgün nitelik taşıyan oyunlar bu kategoride değerlendirilir.

 

Yenilikçi (avangard) Tiyatro

Tiyatro tanımları içindeki kabul edilmiş normları değiştirmeyi amaç edinen, sürekli kendini yenilemesi ve güncel kalması gerekliliğinden hareketle; estetik anlayışları da zorlayan, deneysel, alışılmışın dışında sahneleme teknikleri kullanarak tiyatronun gelişimine katkıda bulunan tiyatroların değerlendirildiği kategoridir.

 

Ensemble

Daha önce Prodüksiyon (Yapım) kategorisinde oyunun sahneye konulmasında (oyun metni, dramaturgi, yönetmen, oyucu ve tasarımların) uyum ve bütünlüğü değerlendirilmişti.

 

Ensemble (ansambl) kategorisinde ise sadece oyuncuların (performers), oyun sırasındaki uyum, birbirlerini tamamlama ve bütünleşmelerinin değerlendirilmesine verilen isimdir.

 

Tableau (tablo) Oyunlar

Tek tema kesitlerinin sunulduğu Tiyatro Oyunlarıdır. Genellikle tek kişilik oyunlar halinde sahnelenir. Hayatları, şiirleri, hikayeleri, tarihsel destansı olayları tiyatro diliyle anlatan, başlangıç gelişme ve sonuç öğelerinin ihmal edilebildiği sahne gösterileridir.

 

Ümit Veren Yeni Tiyatro

Bu kategori, Tiyatro Seyircisiyle yeni buluşan, ortaya koydukları tiyatro anlayışıyla dikkatimizi çeken çeken, tiyatro hayatımıza katkıda bulunacağını düşündüğümüz gurupları tiyatro seyircisine tanıtmak amacıyla ödül sistemine dahil edilmiştir.

 

Sürekli Mükemmeliyet

Bu ödül; sahne yaşamı boyunca alanlarında gösterdikleri çaba, çalışma ve performansları ile sağlamış oldukları başarılarıyla, seyircilerin her zaman takdirini kazanmış tiyatro insanlarına verilmektedir

 

ÖDÜLLERDE MEKAN ÖZELLİKLERİ

 

Küçük Salon: Seyirci kapasitesinin 90 kişiyi aşmadığı, İtalyan Sahne anlayışının dışında oyunların sahnelendiği/seyredildiği mekanları Küçük salon olarak nitelendiriyoruz.

 

Küçük Salon, 20. yüzyıl döneminde, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan, mekan, drama ve oyunculuk yönünden yeni bir oyun sahneleme biçimidir. Seyirci sığası en çok doksan ya da daha az olan, balkonsuz, locasız, orkestra çukuru bulunmayan tiyatro mekanı. (Oda tiyatroları “Chamber Theatre”, Mahalle Tiyatroları “Theatre Disrtict” da bu tanıma girer)

 

OYUNUN YARATICI UNSURLARI

 

Oyun Yazarı

Temanın ve konunun yaratıcı unsuru Oyun Yazarıdır. Metin kurgu olabilir, adaptasyon alabilir, gerçek hayattan olabilir ama özgün olmalıdır, intihal barındırmamalıdır. Direklerarası Seyircileri değerlendirirken, bu olguları dikkate alır ve oyun metninin ilk defa sahneleniyor olmasını arar.

Oyun sahnelenmeden telifleri ödenmiş, yazarın kendisinden ya da temsilcilerinden yazılı izin alınmış olmalıdır.

Tercüme eserler ve çevirmenler değerlendirmeye alınmazlar.

 Oyun metni ve diyaloglar anlaşılabilir bir dile sahip mi? ( +/-),

Özellikle iki kişilik oyunlarda Oyun Yazarı, Zeka ve Kelime oyunları ile seyirciye ulaşmaya mı çalışmış? (+/-)

Bellekte kalıyor mu?, (+/-)

Komedi türünde ise esprilerin kalitesi?(+/-)  değerlendirme sırasında sorgulanan unsurlardır.

 

Yönetmen

Dünya genelinde tiyatro, edebiyattan bağımsız, apayrı bir zeminde değerlendirilmektedir. Bir oyun metni edebiyat tarihine mal olmuş bir sanat eseridir, defalarca okunabilir, ayrıntısına girilebilinir. Bir oyunun kendisi ise bir edebiyat olayı değil, bir tiyatro olayı­dır ve öne çıkacak olan yönetmenin sahneye koyma anlayışıdır.

Sahnelenen oyun sayısı kadar yönetmenin de bulunduğu ortamda

Direklerarası Seyircileri Yönetmeni değerlendirirken, yönetmenin çalışmasına tiyatro dili açı­sından bakar, ele aldığı metnin görsel ve işitsel imgelerini, diyalog çözümlemesini ve oyunculuk tarzını kendi yo­rumuna göre belirleyip belirleyemediğini, metni yeniden üretip üretemediğini göz önünde tutarlar.

 

OYUNCULUKLAR/ Performanslar

 

Oyuncu Performans değerlendirmelerinde ilk sorgulanacak olgu oluyor mu? oynuyor mu? dur.  Yani kral mı oluyor yoksa kralı mı oynuyor?

Bundan sonrası oyuncunun uyum ve yeteneğini sergilediği oyunculuktan alınan “HAZ” değerlendirilir.

Bu kriter oyunlardaki tüm performanslar için geçerlidir

 

Umut Veren, dikkat çeken Genç Oyuncular

Bu kategoride ödüller yetenek ve çabaları ile tiyatro sanatına katkıda bulunacağı düşünülen “genç” leri teşvik etmek ve tiyatro camiasına tanıtmak amacıyla verilir. Genç oyuncu değerlendirilirken oyunun ilk oyunlarından ve 22-25 yaş gurubunda olmasına dikkat edilir.

 

TASARIM ÖDÜLLERİ

 

Sahne Tasarımı, Kostüm Tasarımı, Işık ve Efekt anlatılan öykünün geçtiği ortamı betimlerken seyirci ile sahne arasında bir bütünlük ve bağ sağlar.

 

Özgün Tiyatro Müziği

Oynanan oyun için oyunun içeriğine uygun bestelenmiş müzikler bu kategoriye girer. Diğer oyun müzikleri değerlendirmeye alınmaz.

 

Koreografi

Bu kategori değerlendirilirken dans koreografisi etkinde kalmadan, oyunda ensemble’ı (bütünleşmeyi) sağlayacak hareket tasarımı fark edilmeye çalışılır

 

ÖZEL ÖDÜLLER

 

Emek Ödülü

Tiyatronun; oluşması, gelişmesi ve sürmesine katkı veren Tiyatro İnsanlarına çaba ve çalışmaları için takdim edilir

 

Kurum Ödülü

Tiyatro çalışmaları ile kurum çalışanları arasında güven, dayanışma ve motivasyon sağlamak amacıyla sahnelenen yapımları, bu projeyi gerçekleştiren kurumun ve oyunun yönetmeninin ile birlikte değerlendirildiği ödüldür.

 

Farkındalık Ödülü

Tiyatroda ortaya koydukları yapıtlarıyla fark yaratan tiyatro insanlarını, farkındalık yaratmak üzere toplumla paylaşılan projeler.